Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Elektronisk arkiv skal avleverast i samsvar med følgjande prosedyre:

Etter periodisering eller ved overgang til nye system, skal kopi av definerte uttrekk frå avslutta sak-/arkivsystem og fagsystem overførast til arkivdepotet (fylkesarkivet i Sogn og Fjordane).

Den administrative eininga som har hatt ansvaret for arkivet, skal framleis vedlikhalde sin kopi av materialet og ekspedere førespurnader om innsyn i materialet.

Dokument skal leverast etter fylkesarkivet sin avleveringsinstruks.

Stryn kommune nyttar Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt depot til alle sine arkiv.

 

Personregister (papirbasert arkiv):

Personregisert vert levert til arkivdepot (fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) 10 år etter at dei har vore aktiv. Dette gjeld barnevern, sosialtenesta, tenesta får funksjonshemma, elevmapper (skular og barnehagar), pasientmapper (omsorgssentra, legekontora?)

 

Eldre og avslutta arkiver er avlevert til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Laster...