Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

orgkart u namn jan 17

 

Den administrative organiseringa i Stryn kommune er bygd på ein såkalla trenivå-modell, dvs. rådmann, etatsjef og avdelingsleiar/tenesteleiar.  Etatsjef representerer rådmannen innanfor sitt kommunalområde.

Kommunen er organisert i tre etatar - helse- og sosial, skule-, barnehage og kultur og teknisk, i tillegg sentraladministrasjonen.

I sentraladministrasjonen ligg avdeling for plan og utvikling, bygg og vedlikehald, økonomi og IT, servicekontor og personal.

Kommunen si administrative leiargruppe: rådmann, helse- og sosialsjef, skule- og kultursjef og teknisk sjef.

Laster...