Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

orgpol

Kommunestyret er Stryn kommune sitt øvste politiske organ. Det har 25 representantar fordelt på 6 politiske parti.

Kommunen har og eit formannskap og 3 sektorutval:
Helse- og sosialutvalet
Skule- og kulturutvalet
Sektorutval for tekniske saker

Andre utval i Stryn kommune:
Administrasjonsutvalet
Arbeidsmiljøutvalet
Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne
Valstyret
Valnemnda
Sakkunnig takstnemnd (eigedomsskatt)
Klagenemnd eigedomsskatt
Ungdomsrådet

Sven Flo (H) er ordførar i Stryn kommune.  Ordførarkontoret er i kommunesenteret, Tonningsgata 4, 3. etg.Torstein Tvinnereim (V) er varaordførar.

 

Laster...