Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Sentralarkivet/post- og arkivtenesta  ligg i kommunesenteret.

Arkivtenesta har ansvar for desse arkiva:

 • kommunen sitt fullelektroniske saksarkiv (Websak Fokus) frå 01.01.2009
 • fullelektroniske personalmapper for alle kommunalt tilsette frå 01.01.2009
 • Fullelektroniske elevmapper frå 01.08.2014 (Sikker sone skule)
  Papirbaserte elevmapper fram til 01.08.2014.  Det er eigne elevmapper for spesialundervisning i tida 01.12.2008 - 01.08.2014.
 • fullelektroniske mapper i PPT sitt arkiv over barn med innvilga tenester frå 01.01.2018
 • fullelektroniske klientmapper barnevern frå 24.08.2018
 • fullelektroniske brukarmapper tenestene for funksjonshemma frå 01.02.2018
 • fullelektroniske brukarmapper pleie og omsorg frå 01.02.2018 
 • fullelektroniske brukarmapper fysioterapi og ergoterapi frå 01.01.2019.
 • fullelektroniske klientmapper flyktningtenesta/vaksenopplæringa frå 15.08.2019
 • avtalearkiv
 • skøytearkiv
 • tomtearkiv
 • FDW-dokument av ferdige kommunale byggeprosjekt

  Bortsettingsarkiv/fjernarkiv:

  - papirbaserte mapper:
    klientmapper i sosialtenesta fram til 17.01.2019
    barnemapper i barneverntenesta fram til 24.08.2018
    brukarmapper i tenestene for funksjonshemma fram til 01.02.2018
    brukarmapper i pleie og omsorg fram til 01.02.2018
    flyktningmapper i flyktningtenesta fram til 15.08.2019
  - elevmapper fram til 01.08.2014
  - kommunen sitt saksarkiv fram til 01.01.2009
  - personalarkiv for kommunalt tilsette fram til 01.01.2009
  - landbruksarkiv fram til 01.01.2011
  - skogbruksarkiv fram til 01.01.2011
  - protokollar og møtebøker

 Fjernarkivet ligg i kjellaren i kommunehuset og inneheld eldre saksarkiv, personalarkiv, morsarkiv, elevmapper.

 Økonomiavdelinga har arkivansvar for:

 • rekneskapsarkiv
 • skatt

 Teknisk kontor har arkivansvar for:

 • eigedomsarkiv fram til 01.01.2015 er levert Fylkesarkivet for digitalisering hausten 2018. Dokumenta vert å finne i Documaster.
 • oppmålingsarkiv/kart
 • planarkiv

Avdeling for bygg og vedlikehald:

 • Prosjekt- og planteikningar av kommunale bygg før 1990

 Avdeling for plan og næring har arkivansvar for:

 • kart hjortevald

 

Avdeling for fysio-/ergoterapi har arkivansvar for:

 • papirbaserte pasientmapper
Laster...