Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Periodiske arkivrutinar

Restansekontroll:

2 gonger i året vert det teke ut lister over restanser på dei ulike etatane.  Dette for å få ei oversikt over kva saker som ikkje er ferdigskrivne.  Når ein tilsett skal slutte, vert det teke ut restanseliste for vedkomande, for evt. overføring til ny tilsett.

Periodisering:

Saksarkivet er fullelektronisk, og det er ikkje sett faste perioder for periodisering.  Ved ny versjon av programvara, vert det sett skarpt skilje og periodisert.  Då vert alle arkivsaker og arkivdelar avslutta. 

Kassasjon:

I det fullelektroniske saksarkivet vert berre arkivverdige dokument registrert, og det er difor ikkje trong for kassasjon.  I sakssystem med personregister, vert mappene rydda ved bortsetting, og arkivuverdige dokument vert kassert.
 

Bortsettingsarkiv:

Då saksarkivet er fullelektronisk, vert det ikkje overført til bortsettingsarkiv. 

 

Laster...