Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

organisasjonskart 10.10.17

 

Den administrative organiseringa i Stryn kommune er bygd på ein såkalla trenivå-modell, dvs. rådmann, kommunalsjef og avdelingsleiar/tenesteleiar.  Kommunalsjef representerer rådmannen innanfor sitt kommunalområde.

Kommunen er organisert i tre etatar - helse- og sosial, skule-, barnehage og kultur og teknisk, i tillegg sentraladministrasjonen.

I sentraladministrasjonen ligg avdeling for plan og utvikling, bygg og vedlikehald, økonomi og IT, servicekontor og personal.

Kommunen si administrative leiargruppe: rådmann, kommunalsjef helse og sosialtenester, kommunalsjef skule- og kultur og kommunalsjef tekniske tenester.

Laster...